Powered by Blogger.
RSS

About Me

My photo
aku seorang perantau dan sentiasa mencari ilmu ALLAH.Mencari ilmu Syariat,Hakikat,Tasauf,Tarikat Dan Makrifat..Sudah hampir puluhan tahun aku merantau mencarai ilmu ALLAH.. setiap kejadian yang Dijadikan Oleh ALLAH ada permulaan dan penhujungnya..Permulaan dari negeri tanah rendah sekebun bunga,aku merantau ke negeri dibawah Bayu sehingga lah sekarang aku berada di negeri jelapang padi.tapi aku bersyukur kepada ALLAH Taala kerana masih lagi dipinjamkan roh dan nyawa sehinga lah aku mampu berdiri dan melangkah dengan gagah, Aku terus mencari dan mengejar ilmu mengenal ALLAH taala. Saudara seislam dan seiaman, ketahuilah bahawa Allah tetap ALLah Kita tetap kita..Allah Adalah Tuan dan kita adalah Hamba kepada tuan yang berkuasa..jangan jadikan kegagalan dan kerugian dalam hidup kita untuk mencari "siapa kita"... "PAKU BUKJAN SEBARANG PAKU,PAKU DATANG DARI SEBERANG,AKU ADALAH AKU,AKU BERSEMBUNYI DIDALAM TERANG' SUBHANALLAH WALHAMDULLILAAH ALLAHU AKBAR...Maha suci engkau ya ALLAH yang telah menjadikan alam ghaib dan alam nyata sebagai tanda kekuasaan mu...AMIN..

Saturday, 1 October 2011

NAMA-NAMA MALAIKAT DANM TUGAS-TUGANYA


Allah Ta'ala berfirman,
"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu kebaikan, akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, Hari kemudian, malaikat-malaikat, nabi-nabi" (QS. Al Baqarah :177)

"Barangsiapa kafir kepada Allah, malaikat-malaikat- Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul- Nya, dan Hari Kemudian, maka orang itu telah sesat sejauh-jauhnya"(QS. An Nisaa : 136)

Rasulu-lLah Shalla-lLahu 'alaihi wa-ssalam bersabda ketika Jibril bertanya kepada beliau tentang iman, "Hendaklah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat- Nya, kitab-kitab- Nya, rasul-rasul- Nya, Hari Akhir dan beriman kepada takdir baik dan buruk-Nya"(HR. Muslim no. 8, dari Umar bin Khaththab radliya-lLahu anhu (RA))

Dalam hadits shahih yang lain Rasulu-lLah Shalla-lLahu 'alaihi wa-ssalam bersabda, "Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari apa yang telah diciptakan kepada kalian"(HR. Muslim no.2996, dari 'Aisyah radliya-lLahu anha (RA))

Berikut ini nama beberapat malaikat-malaikat Allah Ta'ala beserta tugas-tugasnya :

Jibril
Adalah malaikat yang diberikan amanat untuk menyampaikan wahyu, turun membawa petunjuk kepada Rasul agar disampaikan kepada umat. Allah Ta'ala berfirman, "Dan sungguh dia (Muhammad) telah melihatnya (Jibril) di ufuk yang terang"(QS. At Takwiir : 23) Rasulu-lLah Shalla-lLahu 'alaihi wa-ssalam bersabda, "Aku melihatnya (Jibril) turun dari langit, tubuhnya yang besar menutupi antara langit sampai bumi"(HR. Muslim no. 177, dari 'Aisyah radliya-lLahu anha (RA)) Abdullah bin Mas'ud radliya-lLahu anhu (RA) menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Shalla-lLahu 'alaihi wa-ssalam melihat jibril memiliki enam ratus sayap (HR. al Bukhari no. 4857)

Mika-il
Dialah yang diserahi tugas mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan dimana semua rizki di dunia ini berkaitan erat dengan keduanya. Terdapat penyebutan Jibril dan Mika-il secara bersamaan dalam satu ayat, Allah Ta'ala berfirman, "Barangsiapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat- Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mika-il, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir"(QS. Al Baqarah : 98)

Israfil
Dia diserahi tugas meniup sangkakala atas perintah Rabb-nya dengan tiga kali tiupan. Pertama adalah tiupan keterkejutan, tiupan kedua adalah tiupan kematian dan tiupan ketiga adalah tiupan kebangkitan.

Malik
Dia adalah penjaga neraka. Allah Ta'ala berfirman, "Mereka berseru, 'Hai Malik, biarlah Rabb-mu membunuh kami saja'. Dia menjawab, 'Kamu akan tetap tinggal (di Neraka ini)'. Sesungguhnya Kami telah membawa kebenaran kepada kamu tetapi kebanyakan diantara kamu benci kepada kebenaran itu"(QS. Az Zukruf : 77-78)

Ridhwan
Dia adalah penjaga Surga. Ada sebagian hadits yang dengan jelas menyebutkan dirinya (al Bidaayah wan Nihaayah I/45)

Munkar dan Nakir
Terdapat penyebutan dengan mereka di dalam hadits Abu Hurairah radliya-lLahu anhu (RA), Rasulu-lLah Shalla-lLahu 'alaihi wa-ssalam bersabda, "Tatkala orang yang mati telah dikubur, datanglah kepadanya dua malaikat yang hitam kebiruan, salah satu diantara keduanya dinamakan Munkar dan yang lainnya dinamakan Nakir"(HR. at Tirmidzi, dihasankan oleh Syaikh al Albani dalam Shahiih Sunan at Tirmidzi no. 856)

Harut dan Marut
Keduanya termasuk malaikat yang namanya tertulis di dalam al Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, "Padahal Sulaiman tidak kafir (mengerjakan sihir), hanya syaithan-syaithan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut"(QS. Al Baqarah : 102)

Ar Ra'd
Malaikat ini bertugas mengatur awan. Ibnu Abbas radliya-lLahu anhu (RA) berkata, "Orang-orang Yahudi datang menemui Nabi, lalu mereka bertanya, 'Wahai Abul Qasim, kami akan bertanya kepadamu tentang beberapa hal. Jika engkau menjawabnya maka kami akan mengikuti, mempercayai dan beriman kepadamu'.Mereka bertanya, beritahukan kepada kami tentang ar Ra'd, apakah itu ?'. Beliau menjawab, 'Salah satu malaikat yang diserahi tugas untuk mengatur awan'"(HR. an Nasai, dihasankan oleh Syaikh al Albani dalam ash Shahihah no. 1872)

'Izra-il
Penamaannya dengan malaikat maut tidak disebutkan dengan jelas di dalam al Qur'an maupun hadits-hadits yang shahih. Adapun penamaan dirinya dengan 'Izrail terdapat di sebagian atsar. WallaHu a'lam. (al Bidaayah wan Nihaayah I/42)

Raqib dan 'Atid
Sebagian ulama menjelaskan bahwa diantara malaikat ada yang benama Raqib dan 'Atid. Allah Ta'ala berfirman, "Maa yalfizhu min qaulin illaa ladayHi raqiibun atiidun"yang artinya "Tidak suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir"(QS. Qaaf : 18) Namun demikian pendapat ini tidak benar, wallaHu a'lam.  Keduanya hanya sifat bagi dua malaikat yang mencatat perbuatan hamba. Makna Raqib dan 'Atid ialah dua malaikat yang hadir, menyaksikan di dekat hamba, bukan dua nama dari dua malaikat (al Bidaayah wan Nihaayah I/35-49)

No comments:

Post a Comment